Cách thêm mới một khách hàng trên mobile

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1 : Tại mục CRM+ chọn Khách hàng

Bước 2: Tại bảng khách hàng chọn dấu  “ +” ->  Thiết lập các thông tin trong trường khách hàng

Bước 3 : Để khai báo thông tin vị trí tại khách hàng chọn mục bản đồ -> Chọn dấu cộng -> Vị trí của tôi

Bước 4: Sau khi khai báo thông tin vị trí bấm lại vào dấu công chọn lưu vị trí và quay lại màn hình khách hàng bấm Lưu

Trên app mobile sẽ có phần để có thể khai báo vị trí trực tiếp tại khách hàng trong trường hợp không có số nhà có thể vào phần bản đồ ở thanh bên dưới chọn bản đồ thiết lập chọn vị trí của tôi và lưu lại sau đó ra ngoài màn hình chính của khách hàng và bấm lưu phía dưới

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng có thể xem khách hàng
Bài tiếp: Cách tạo trao đổi trong khách hàng