Cách thêm mới một giai đoạn vào trong quy trình

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thêm mới một giai đoạn vào trong một quy trình công việc thực hiện như sau:

Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Chọn Quy trình công việc cần thiết lập

Chọn Dashboard 

Ở giao diện Dashboard –> chọn dấu 3 chấm –> Chọn Thiết lập

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin quy trình ở tab Thông tin

Chọn sang tab Giai đoạn sau đó –> chọn +Giai đoạn để thêm mới

Nhập các trường thông tin cho Giai đoạn và Lưu lại

  • Tên giai đoạn: đặt tên các giai đoạn theo quy định
  • Thời gian thực hiện: Thời gian quy định cho phép thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn này
  • Tính hạn hoàn thành theo cấu hình: Nếu không lựa chọn tính năng này, phần mềm sẽ mặc định thời gian làm việc trong 1 ngày là 24h. Nếu bạn muốn cấu hình theo đúng thời gian làm việc của công ty cần thực hiện tích chọn tính năng này và lựa chọn khung giờ đã cài đặt trước đó để áp dụng cho quy trình WorkFlow
  • Nhắc nhở trước hạn hoàn thành (Giờ): Khi thực hiện lựa chọn tính hạn hoàn thành theo cấu hình, phần mềm sẽ hiển thị thêm cấu hình nhắc nhở trước hạn hoàn thành. Bạn có thể cấu hình thời gian nhắc nhở để phần mềm gửi thông báo nhắc nhở cho những người liên quan.
  • Quản trị giai đoạn: Giao người thực hiện, có quyền trên tất cả nhiệm vụ của giai đoạn (khi nhiệm vụ đã qua giai đoạn có được xem nhiệm vụ)
  • Người thực hiện: là các nhân viên thực hiện nhiệm vụ khi nhiệm vụ đến giai đoạn, chỉ có quyền trên các nhiệm vụ mình xử lý
  • Điều kiện chuyển sang giai đoạn khác: Lựa chọn điều kiện chuyển tiếp nhiệm vụ từ giai đoạn này sang giai đoạn khác
  • Chiến lược giao nhiệm vụ ở giai đoạn: Lựa chọn chiến lược giao nhiệm vụ khi có 1 nhiệm vụ được chuyển tới giai đoạn này
  • Mô tả: Mô tả chi tiết về giai đoạn 
  • Danh sách công việc: Định nghĩa sẵn các công việc nhân viên cần thực hiện ở giai đoạn này. Khi nhiệm vụ đến giai đoạn thì sẽ tạo ra công việc. Có thể gán luôn người thực hiện cho công việc. Tuy nhiên, mỗi công việc chỉ được phép gán cho một nhân viên thực hiện
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 65

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập cho một quy trình công việc (workflow) trên web
Bài tiếp: Cách thêm mới trường thông tin vào trong một quy trình/giai đoạn