Cách thêm mới một đơn vị (Khu vực) trên cây đơn vị người dùng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng  

Bước 2: Click chuột phải vào Tất cả 

Bước 3: Nhập thông tin: Mã khu vực, Tên khu vực, khu vực đó có giám sát hay không ⇒ chọn Hoàn thành để hoàn tất. 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 69

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một bộ phận
Bài tiếp: Cách cấu hình xác thực 2 bước cho một tài khoản