Cách thêm mới một công việc vào trong quy trình công việc (checkflow) (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
 • Cách thêm mới một công việc vào quy trình trên web:

Bước 1: Tại giao diện quy trình công việc (checkflow) –> Chọn quy trình muốn thêm công việc

Bước 2: 

Cách 1: Từ dạng bản Board (Kanban)

 • Bấm thêm công việc ở bảng “Không thuộc bước thực hiện nào”: Nếu như công việc chưa biết phân vào bước nào
 • Bấm thêm công việc ở từng Bước thực hiện: Nếu như biết công việc đó đã thuộc bước nào.

Cách 2: Từ dạng danh sách

 • Ở mỗi Bước thực hiện –> Chọn mục Thêm công việc
 • Điền theo các trường thông tin có trong bảng hiển thị
 • Sau khi điền xong có 3 cách Lưu.

          ‣ Lưu và đóng: Nếu muốn kết thúc
‣ Lưu và thêm tiếp: Nếu muốn tiếp tục thêm công việc khác
          ‣ Lưu và mở chi tiết: Nếu muốn bổ sung thêm nhiều trường thông tin.

 • Cách thêm mới một công việc vào quy trình trên điện thoại:

Bước 1: Từ giao diện mobile –> chọn Công việc

Bước 2: 

 • Chọn nút dấu “+” để thêm công việc
 • Điền nội dung theo các trường thông tin
 • Ở mục Dự án/Quy trình thực hiện chọn quy trình cần tạo công việc
 • Chọn quy trình làm việc ở bảng bên dưới hoặc có thể tìm kiếm ở trong ô tìm kiếm
 • Chọn Bước thực hiện muốn đưa công việc vào

Bước 3: Sau khi hoàn thành =>> Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới bước thực hiện trong quy trình công việc trên web
Bài tiếp: Cách thêm mới một quy trình công việc(Checkflow) trên web