Cách thêm mới một bộ phận

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Quản lý người dùng, trên cây đơn vị bạn click chuột phải vào Tất cả hoặc khu vực tương ứng cần thêm bộ phận rồi chọn Thêm bộ phận

Bước 2: Ở giao diện Thêm bộ phận, nhập các thông tin sau: 

  • Mã bộ phận
  • Tên bộ phận
  • Khu vực đó có giám sát hay không
  • Chọn chức năng tương ứng của bộ phận (Kinh doanhsản xuấtkỹ thuật hay văn phòng)
  • Hoàn thành để hoàn tất. 

Lưu ý: Để nhân viên trong bộ phận có thể tạo thêm Khách hàng trong CRM và gán được là nhân viên phụ trách Khách hàng thì Bộ phận cần chọn phải có chức năng Kinh doanh

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 91

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới người dùng vào hệ thống
Bài tiếp: Cách thêm mới một đơn vị (Khu vực) trên cây đơn vị người dùng