Cách thêm mới khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

_Thêm mới khách hàng bằng cách nhập trực tiếp

Bước 1: Từ menu CRM-> chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn thêm mới Khách hàng để thêm Khách hàng mới vào tổ chức

Bước 3: Nhập thông tin Khách hàng theo các trường tương ứng

Chú thích: 

Mã khách hàng: Người dùng nhập mã khách hàng tương ứng với khách hàng đó. Trường hợp không nhập mã Khách hàng, phần mềm sẽ tự sinh ra mã cho khách hàng đó. 

Tên khách hàng: Tại đây, nhập tên khách hàng tương ứng ( Trường bắt buộc ).

Mã số thuế: Người dùng có thể nhập Mã số thuế tương ứng với khách hàng đó hoặc không nhập nếu khách hàng đó không có mã số thuế.

Fax, Số điện thoại: Người dùng nhập số điện thoại của khách hàng đó vào mục tương ứng

Thư điện tử (Email), Website: Người dùng nhập thông tin email và website của khách hàng (nếu có)

Chú thích:

Địa chỉ: Người dùng thực hiện nhập địa chỉ vào trường địa chỉ, sau đó thực hiện bấm biểu tượng google map cuối của dòng địa chỉ để cắm vị trí khách hàng trên bản đồ Map

Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện. Xã/Phường: Người dùng sẽ nhập tương ứng với khách hàng

Nhóm khách hàng, Kênh khách hàng, Loại khách hàng: Người dùng chọn nhóm khách hàng, kênh khách hàng, loại khách hàng tương ứng với khách hàng đó 

Bộ phận phụ trách: Phân cho bộ phận nào phụ trách khách hàng này thì người dùng sẽ chọn bộ phận tương ứng.

Người phụ trách: Người dùng sẽ chọn nhân viên nào phụ trách khách hàng này thì sẽ tích chọn tương ứng ở cây đơn vị.

Người theo dõi: Ai sẽ là người theo dõi KH này thì người dùng chọn tương ứng từ cây đơn vị

-> Sau khi nhập xong thông tin của Khách hàng, bấm Lưu để thêm mới Khách hàng đó vào hệ thống Khách hàng của mình

_Thêm mới khách hàng bằng cách nhập EXCEL 

Bước 1: Từ menu CRM-> chọn Quản lý Khách hàng

Bước 2: Vào Tiện ích-> Nhập dữ liệu:

Bước 3: Hiển thị Form người dùng làm theo các bước:

B1: Tải file excel mẫu về và nhập vào dữ liệu vào file mẫu, lưu lại

B2: Chọn file dữ liệu vừa tạo >> Sau khi up lên thì bấm bắt đầu tải file >> Khi thanh trạng tháng load 100% >> Chọn Nhập dữ liệu

Bước 4: Sau khi tải hoàn tất, màn hình sẽ có thông báo (Như hình bên dưới)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 174

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách gán nhanh kênh bán hàng trong khách hàng