Cách thêm mới khách hàng vào lịch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng bấm chọn vào Khách hàng cần thêm mới lịch gặp viếng thăm khách hàng  >> Tick vào dấu ba chấm >> Bấm tạo lịch chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn hình thức chăm sóc: Viếng thăm/gọi điện/Email/SMS/Chat >> Sau đó bấm Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa nhanh nhiều khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm nhật ký gửi tin nhắn cho khách hàng