Cách thêm mới hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện phần mềm-> Khách hàng-> Quản lý hợp đồng.

Bước 2: Chọn Lập hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình-> chọn “Thêm mới” để thêm mới hợp đồng

Bước 3: Nhập thông tin vào các trường có trên phần mềm sau đó bấm Lưu và đóng, hoặc nếu muốn tạo hợp đồng khác nữa bấm Lưu và thêm tiếp hay muốn xem chi tiết hợp đồng thì Lưu và mở chi tiết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 22

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới hợp đồng từ file excel
Bài tiếp: Cách xóa hợp đồng