Cách thêm mới danh sách Khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các trường thông tin khách hàng sau đó bấm Lưu 

Cách nhập Khách hàng theo file

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu sau đó chọn Nhập khách danh sách khách hàng

Bước 2: Tải file mẫu

Bước 3: Chỉnh sửa file mẫu và lưu

Bước 4: Nhập file mẫu đã chỉnh sửa ở Bước 3

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập bảng giá từng khách hàng
Bài tiếp: Cách tạo phiếu kiểm kê kho hàng