Cách thêm mới danh mục tỉnh/thành phố .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Tỉnh/Thành phố, chọn Thêm mới .

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục chức vụ .
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục quốc gia .