Cách thêm mới danh mục nhóm Khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn Khách hàng rồi chọn nhóm Khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

Cách nhập nhóm Khách hàng theo file

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu

Bước 3: Chỉnh sửa file mẫu và lưu

Bước 4: Nhập file mẫu đã chỉnh sửa ở Bước 3

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục Khu vực
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục loại khách hàng