Cách thêm mới danh mục chương trình khuyến mãi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn chương trình khuyến mãi

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục Kho hàng
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục kênh