Cách thêm mới danh mục chức vụ .

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Từ giao diện quản trị chọn Danh mục >> Chọn vào danh mục chung >> Chức vụ

Bước 3 : chọn Thêm mới .

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục xưng hô .
Bài tiếp: Cách cấu hình quản lý cơ hội khách hàng .