Cách thêm mới danh mục các loại văn bản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Văn bản ⇒ chọn Loại văn bản

 – Cách thêm trực tiếp: Nhấn vào nút Thêm mới, điền các thông tin cần thiết và Lưu lại

– Cách thêm bằng file Excel: Vào Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu để lấy file excel mẫu về điền vào và upload lên lại hệ thống

Tải file mẫu về ở đây:

Chọn file để upfile lên ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒chọn Vui lòng tải file để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các tính năng của module Văn bản đi đến
Bài tiếp: Cách thay đổi trạng thái văn bản đi