Cách thêm mới danh mục các loại thu

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Thu chi nội bộ -> Loại thu-> Thêm mới

Bước 4 : Nhập thông tin của Loại thu và Lưu lại

Ngoài ra, phần mềm cũng hộ trợ người dùng thêm mới các Nhà cung cấp từ file excel

Bước 1: Từ Danh sách loại thu => Chọn tiện ích => Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu từ phần mềm để nhập các trường dữ liệu theo đúng quy định

Bước 3: Nhập file dữ liệu theo file mẫu đã chuẩn hóa

Thao tác Chọn file =>> Bắt đầu tải file =>> Nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục các nhà cung cấp
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục các loại chi