Cách thêm mới công việc trong liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện tạo mới một công việc ở module Liên hệ, thực hiện như sau:

Bước 1: Từ giao diện liên hệ CRM –> chọn Liên hệ –> chọn Liên hệ cần thêm công việc

Bước 2: Bấm chọn vào tab Công việc (1), hiển thị ra nhật ký. Để Thêm mới công việc người dùng sẽ bấm vào Thêm nhanh hoặc Thêm công việc để thêm chi tiết (2)

Bước 3: Nhập thông tin công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện,…–> bấm Lưu để thêm mới công việc thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng truy cập vào module Danh sách công việc (Task)
Bài tiếp: Cách thêm mới công việc trên Web