Cách thêm mới công việc trên Web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

Để thêm mới công việc trên web bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn chọn phân hệ WORK –> chọn Danh sách công việc(Task) 

Bước 2: Nhấn chọn Thêm nhanh để thêm nhanh tên 1 công việc


Hoặc nhấn Thêm công việc để thêm chi tiết công việc:

 – Công việc mẫu: Chọn công việc mẫu đã tạo trước đó

– Tiêu đề: Đặt tên cho công việc

– Điểm: Nhập số điểm tương ứng cho công việc

– Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc: Thời gian thực hiện công việc 

– Mô tả: Mô tả chi tiết cho công việc

– Người thực hiện: Người chịu trách nhiệm thực hiện công việc

– Mỗi người tạo một công việc: Nếu công việc có nhiều người thực hiện nhưng bạn muốn khi công việc tạo ra sẽ tách riêng mỗi người một công việc, không ai liên quan tới ai thì thực hiện check ô này

– Người theo dõi: Người có trách nhiệm theo dõi tiến độ công việc

– Dự án/Quy trình: Công việc có thuộc dự án hay quy trình nào thì thêm vào

– Khách hàng: Thêm khách hàng vào công việc

– Công việc hiện trường: Đây có phải là loại công việc hiện trường hay không? Nếu là công việc hiện trường thực hiện check ô này, sẽ hiển thị thêm các thông tin cấu hình liên quan tới công việc hiện trường

– Biểu mẫu ghi nhận thông tin: Gán biểu mẫu động sử dụng để báo cáo công việc

– Đính kèm: Lựa chọn file tài liệu đính kèm hoặc liên kết đính kèm vào công việc

– Nhắc nhở thực hiện: Công việc có cài đặt lịch nhắc nhở hay không? Nếu chọn có nhắc nhở sẽ có thêm các trường thông tin nhắc nhở để cấu hình

– Cần đánh giá: Công việc này có cần đánh giá hay không? Với các công việc cần đánh giá, khi cần đánh giá, nhân viên hoàn thành công việc sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ đánh giá” và sau khi người đánh giá công việc xác nhận kết quả thì công việc này mới có thể chuyển trạng thái “Hoàn thành”

– Chế độ: Chế độ của mỗi công việc (Công khai/Nội bộ hay riêng tư)

Chế độ Công khai: Tất cả mọi người trong công ty có thể nhìn thấy công việc

Chế độ Nội bộ: Những người liên quan trong công việc và các cấp quản lý sẽ nhìn thấy công việc này

Chế độ Riêng tư: Chỉ những người liên quan tới công việc và tài khoản Quản trị tổ chức mới thấy được công việc này

– Quan trọng: Công việc này có phải là một công việc quan trọng hay không

Bước 3: Nhập xong các thông tin cần thiết lựa chọn các nút để Lưu lại công việc (Lưu và đóng/Lưu và thêm tiếp hay Lưu và mở chi tiết).

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 2
Lượt xem: 319

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới công việc trong liên hệ
Bài tiếp: Cách cập nhật tiến độ công việc (web và mobile)