Cách thêm mới cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện thêm mới cơ hội khách hàng thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu CRM chọn quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Thực hiện thêm mới cơ hội khách hàng:
Bạn có thể thêm mới cơ hội khách hàng ở các tab Điều phối, Xử lý, Quản lý.

Ở tab Điều phối để thêm mới cơ hội khách hàng tiến hành vào Thiết lập -> Tick chọn thêm nhanh và tiến hành nhập các thông tin rồi nhấn lưu để lưu thông tin cơ hội khách hàng.

  • Nhập nhu cầu hoặc chọn 1 nhu cầu mà bạn đã thiết lập tương ứng
  • Chọn xưng hô
  • Nhập thông tin người liên hệ
  • Nhập số điện thoại, email, Tên công ty
  • Bạn bấm lưu để thêm mới thành công
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 111

Cùng Topics

Bài trước: Cách điều phối cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu trong CHKH