Cách thêm mới các hạng mục trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng chọn “Dự án” cần thiết lập hạng mục =>> Chọn mục Thiết lập

This image has an empty alt attribute; its file name is image-314-1024x502.png

Bước 2: Tại đây, người dùng chọn danh mục Hạng mục =>> Chọn “Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin theo các trường có trong bảng hiển thị

  • Bấm “Lưu và đóng”: Nếu muốn kết thúc việc tạo hạng mục.
  • Bấm “Lưu và thêm tiếp”: Nếu muốn tiếp tục tạo thêm hạng mục.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 124

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một dự án trên web
Bài tiếp: Cách phân quyền cho thành viên tham gia dự án