Cách thêm mới bước thực hiện trong quy trình công việc trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Trong nhóm quy trình =>> Chọn 1 quy trình muốn thêm bước thực hiện  

Bước 2: Có 2 cách để thêm bước thực hiện 

  • Cách 1: Từ phần tiện ích =>> Chọn Bước thực hiện 
  • Cách 2: Ở cột bên phải =>> Chọn phần Thiết lập =>> Chọn tab Bước thực hiện =>> Bấm nút Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin theo các trường trong bảng. 

  • Những trường có dấu * là bắt buộc phải điền.

          ‣ Lưu và đóng: Nếu không muốn tạo thêm bước thực hiện khác.

          ‣ Lưu và thêm tiếp: Nếu muốn tiếp tục thêm bước thực hiện khác.

Bước 4: Hiện thông báo “Thêm bước thực hiện mới thành công” là hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình tự động cập nhật điểm khi có công việc chuyển đến bước thực hiện
Bài tiếp: Cách thêm mới một công việc vào trong quy trình công việc (checkflow) (web và mobile)