Cách thêm mới biểu mẫu

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ CRM ->  Chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn vào danh mục biểu mẫu

Bước 3: Chọn thêm biểu mẫu

Bước 4: Bấm và giữ chuột-> Kéo các trường thông tin ở ô số (1) sang ô số (2) tương ứng với biểu mẫu mình cần tạo 

Giải thích các trường thông tin:
Kiểu chữ: Là trường thông tin nhập theo dạng chữ
Kiểu số: Là trường thông tin nhập theo dạng số
Kiểu Đúng/Sai: Là trường lựa chọn kiểu đúng hay sai
Kiểu Chọn một: Là trường thông tin sẽ chỉ được chọn một trong số tất cả các lựa chọn
Kiểu Chọn nhiều: Là trường thông tin được chọn từ 2 lựa chọn trở lên trong số tất cả các lựa chọn
Kiểu Ảnh: Là trường thông tin bạn sẽ phải chụp ảnh
Kiểu Ngày tháng: Là trường thông tin nhập ngày tháng
Kiểu Thời gian: Là trường thông tin nhập thời gian
Kiểu Địa chỉ: Là trường thông tin sẽ nhập địa chỉ.  

Bước 3: Sau khi tạo các trường dữ liệu xong bạn nhập thông tin Tên biểu mẫu sau đó bấm Lưu và thoát hoặc nếu tạo biểu mẫu khác thì bạn chọn Lưu và tiếp tục 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập chức năng cho các thành viên tham gia kế hoạch CSKH