Cách thêm khách hàng vào kế hoạch chăm sóc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu Khách hàng-> Chọn Quản lý khách hàng

Bước 2: Tích chọn khách hàng cần thêm vào kế hoạch chăm sóc-> Chọn Thêm vào kế hoạch chăm sóc

Bước 3: Bạn thực hiện 

  • Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng
  • Chọn hình thức chăm sóc: Gọi điện/Viếng thăm/Email/SMS/Chat
  • Chọn ngày dự kiến chăm sóc khách hàng
  • Chọn người chăm sóc khách hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 17

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo trao đổi trong khách hàng
Bài tiếp: Cách xóa nhanh nhiều khách hàng