Cách thêm giai đoạn trong quy trình hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Vào quy trình hỗ trợ cần thêm giai đoạn ⇒ chọn Thiết lập 

Bước 3: Chọn tab Giai đoạn ⇒ chọn Thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin giai đoạn mới ⇒ chọn Lưu thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách sửa quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật
Bài tiếp: Cách thiết lập mẫu Email