Cách thêm ghi chú trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện quản lý yêu cầu hỗ trợ chọn yêu cầu hỗ trợ cần ghi chú

Bước 2: Chọn Tab Ghi chú-> Tạo ghi chú

Bước 3: Nhập nội dung ghi chú-> bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật kí gọi điện trong yêu cầu hỗ trợ