Cách thêm ghi chú trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần ghi chú

Bước 3: Chọn tab Ghi chú chọn Tạo ghi chú ⇒ nhập thông tin cần ghi chú ⇒ chọn Lưu để hoàn thành thêm ghi chú

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật kí gọi điện trong yêu cầu hỗ trợ