Cách thêm ghi chú trên từng cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần thêm ghi chú .

Bước 4 : Từ giao diện chọn ghi chú 

Bước 5 : Chọn Ghi chú -> nhập ghi chú và ấn lưu để hoàn tất 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện trao đổi trên cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách gán nhanh người theo dõi trên nhiều cơ hội khách hàng