Cách thêm Cơ hội bán hàng trong Hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào Hợp đồng cần thêm Cơ hội bán hàng

Bước 2: Chọn Thêm Cơ hội bán hàng 

Bước 3: Chọn Cơ hội bán hàng sau đó bấm Thêm
Lưu ý: Muốn thêm cơ hội bán hàng thì ở phần Quản lý cơ hội bán hàng đã có cơ hội đó gán với khách hàng mà tạo Hợp đồng này rồi nhé

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện ghi chú trên hợp đồng
Bài tiếp: Cách theo dõi Cảnh báo hợp đồng