Cách thay thế thành viên thực hiện công việc trong dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn dự án bạn muốn thêm thành viên =>> Chọn thiết lập

Bước 2: Click menu thành viên =>> Chọn Thay thế người tham gia

Bước 3: Chọn theo các trường trong bảng hiển thị =>> Bấm Lưu thay thế

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận tham gia dự án
Bài tiếp: Cách sao chép một dự án