Cách thay đổi thời gian thực hiện cho nhiều công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Bạn chọn vào các ô checkbox tương ứng với công việc cần thay đổi thời gian thực hiện

Bước 3: Sẽ có một thanh menu hiện ra –> chọn Thời gian

Bước 4: Thực hiện nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc cho công việc sau đó chọn Lưu cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 84

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình phân quyền công việc
Bài tiếp: Cách xóa đồng loạt nhiều công việc