Cách thao tác nhanh trên nhiều công việc tại giao diện Danh sách công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Tại giao diện Danh sách công việc phần mềm hỗ trợ tính năng thao tác nhanh trên nhiều công việc. Để thay đổi chế độ hiển thị cho nhiều công việc cùng lúc bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Bạn chọn vào các ô checkbox tương ứng với công việc cần thay đổi chế độ hiển thị

Bước 3: Sẽ có một thanh menu hiện ra –> chọn dấu 3 chấm –> chọn Chế độ hiển thị

Bước 4: Chọn chế độ hiển thị –> chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.

 Để thực hiện thay đổi Trạng thái, Tạo lịch nhắc nhở, Cập nhật điểm, cầu hình công việc Cần đánh giá hay thực hiện Đánh giá cho nhiều công việc cùng lúc bạn thực hiện tương tự.

Tích chọn các công việc cần thay đổi –> Từ thanh menu hiện ra chọn dấu 3 chấm –> Chọn tính năng cần thực hiện

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Hướng dẫn cách thiết lập danh mục công việc mẫu trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục biểu mẫu trên phần mềm FastWork