Cách tạo trao đổi trong khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng bấm chọn vào Khách hàng cần thêm người theo dõi

Bước 2: Bấm chọn vào mục Trao đổi sẽ hiển thị nhật ký trao đổi tại các khách hàng trước đó.

 Bạn nhấn @+tên người nhận nhập nội dung và bấm gửi

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một khách hàng trên mobile
Bài tiếp: Cách thêm khách hàng vào kế hoạch chăm sóc