Cách tạo ra các bảng báo cáo riêng cho từng quy trình công việc workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Với mỗi trường tùy chỉnh trong quy trình công việc workflow, bạn có thể sử dụng để tạo ra các báo cáo cho nhu cầu quản lý của chính mình trên phần mềm.

Để sử dụng các trường thông tin làm báo cáo, khi tạo trường tùy chỉnh bạn cần check vào ô Là trường dùng làm báo cáo

Sau khi đã có các trường tùy chỉnh dùng làm báo cáo, để tạo ra một báo cáo mới thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần cấu hình ra các báo cáo

Bước 3: Chọn mục Báo cáo. Tại đây sẽ lưu trữ các mẫu báo cáo bạn đã tạo ra

Bước 4: Để tạo mới một mẫu báo cáo –> chọn các trường thông tin tương ứng với cột (1) và hàng (2) trong bảng báo cáo cũng như công thức tính để lấy giá trị (3)

Bước 5: Chọn dấu 3 chấm –> chọn Lưu để lưu lại bảng báo cáo sử dụng cho các lần xem sau

Bước 6: Nhập tên bảng sau đó ấn Lưu

Các bảng báo cáo được tạo ra và lưu lại sẽ được hiển thị bên cạnh nút Tạo mới. Khi cần xem báo cáo bạn chỉ cần chọn tên các bảng theo đúng nhu cầu và lựa chọn thời gian cần xem báo cáo

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 341

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu các trường thông tin tùy chỉnh trong quy trình công việc workflow
Bài tiếp: Cách xem các công việc trong quy trình workflow