Cách tạo một công việc phát sinh từ một đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Chọn vào đề xuất cần tạo công việc

Bước 3: Kéo xuống Dòng công việc chọn Thêm công việc

Bước 4: Nhập thông tin như thêm một công việc bình thường và nhấn Lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập mã đề xuất trong danh sách
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu đề xuất ra file excel