Cách tạo mới loại báo giá

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Tùy theo định nghĩa của từng doanh nghiệp mà chúng ta có từng loại báo giá khác nhau, nhằm mục đích phân loại
Để tạo mới loại báo giá trên FastWork chúng ta thao tác như sau
Bước 1: Từ “Khách hàng”, chọn Quản lý danh mục khách hàng


Bước 2: Chọn “Báo giá” – “Loại báo giá”

Bước 3: Chọn “Thêm mới” nhập các thông tin mã và tên loại báo giá sau đó bấm “Lưu”

Như vậy với 3 bước đơn giản bạn đã có thể tạo được 1 loại báo giá để bắt đầu sẵn sàng cho việc tạo mới 1 báo giá để gửi cho khách hàng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách in báo giá
Bài tiếp: Cách tạo hợp đồng trong báo giá