Cách tạo mới báo giá

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Mẫu báo giá là các thông tin liên quan đến bảng giá sản phẩm để gửi đến khách hàng
Để tạo 1 bảng giá trên FastWork bạn thao tác như sau:
Bước 1: Từ menu “khách hàng” chọn “Quản lý báo giá”

Bước 2: Tại đây bạn có thể chọn các bộ lọc để theo dõi các bảng báo giá đã được khởi tạo

Bước 3: Tại các bộ lọc, bạn chọn “Thêm mới” và nhập các thông tin cần thiết cho báo giá

Lưu ý: Các phần đánh dấu * bắt buộc bạn phải nhập
Bước 4: Bạn chọn

  • Lưu và đóng để lưu và đóng lại báo giá
  • Lưu và thêm tiếp để lưu và thêm tiếp báo giá mới
  • Lưu và mở chi tiết để mở chi tiết báo giá để tiếp tục hoàn thiện

Trong trường hợp bạn chọn “Lưu và mở chi tiết” 1 giao diện chi tiết báo giá sẽ hiện lên. Tại đây bạn nhập thêm 1 số thông tin trước khi gửi báo giá. Bao gồm:

  • Chỉnh sửa các thông tin cơ bản đã nhập
  • Nhập Email người nhận để báo giá được gửi cho khách hàng
  • Nhập sản phẩm để tính giá trị cho báo giá

Tại giao diện này bạn cũng có thể thực hiện tạo hợp đồng, in báo giá, xuất dữ liệu báo giá hay gửi email báo giá đến người nhận

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 150

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem chi tiết báo giá
Bài tiếp: Cách xóa báo giá