Cách tạo kho vật liệu trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Truy cập Work –> Dự án xây dựng –> Chọn quản lý vật liệu

Bước 2: Chọn mục kho –> Chọn tạo kho –> Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập định mức trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách tạo phiếu nhập trong dự án xây dựng