Cách tạo hợp đồng trong báo giá

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào Báo giá cần tạo hợp đồng  

Bước 2: Bấm chọn mục Tạo hợp đồng 

Bước 3: Nhập thông tin vào trường dữ liệu trên phầm mềm sau đó bấm Lưu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 36

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách nhập dữ liệu báo giá từ file excel