Cách tạo công việc từ lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp 

Bước 2: Chọn lịch họp cần tạo công việc

Bước 3: Chọn Bổ sung => Công việc

Bước 4: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo thông báo nội bộ từ lịch họp
Bài tiếp: Cách thêm mới đăng ký tài nguyên từ lịch họp