Cách tạo công việc trên liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Chọn liên hệ cần tạo công việc chọn Tạo công việc

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn tất .

* Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để tạo công việc cùng lúc

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa liên hệ
Bài tiếp: Cách xem nhanh thông tin liên hệ