Cách tạo công việc cha con trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Truy cập work –> Dự án xây dựng –> Chọn dự án –> Chọn quản lý thi công

Bước 2: Tại các đầu mục công việc cha bấm vào dấu (+) để thêm công việc con phụ thuộc vào công việc cha chỉ định

Hoặc vào chi tiết một công việc muốn gán công việc con phụ thuộc cho công việc đang chọn – Bấm chọn chức năng –> Chọn công việc con

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập phiếu chi trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách thiết lập dự án mẫu