Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua nhiều sản phẩm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Mục đích: Cài đặt chương trình khuyến mại khi mua nhiều loại sản phẩm đủ điều kiện số lượng hoặc thành tiền theo quy định từ phía công ty sẽ được tặng sản phẩm hoặc số tiền tương ứng.

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Chương trình khuyến mãi

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn loại hình thức khuyến mại là “mua nhiều sản phẩm”; Chọn hình thức khuyến mại tương ứng =>> Hiển thị giao diện “Chi tiết khuyến mại”

Bước 4: Thêm sản phẩm khuyến được khuyến mãi

  • Thêm sản phẩm bằng cách tìm kiếm sản phẩm nâng cao hoặc bấm vào dấu cộng
  • Điền thông tin chi tiết tất cả các sản phẩm được hưởng CTKM theo các trường hiển thị trong bảng chi tiết khuyến mại.

Bước 5: Quay trở lại giao diện thông tin chung, chọn các thông tin tương ứng với các trường nhóm, phòng ban; nhóm, loại khách hàng…

Bước 6: Thêm phần mô tả khuyến mại nếu có sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua nhóm sản phẩm
Bài tiếp: Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua một sản phẩm