Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua một sản phẩm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Mục đích: Cài đặt chương trình khuyến mại khi mua 1 loại sản phẩm đủ điều kiện số lượng hoặc thành tiền theo quy định từ phía công ty sẽ được tặng sản phẩm hoặc số tiền tương ứng.

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Chương trình khuyến mãi

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn loại hình thức khuyến mại là “mua một sản phẩm”; Chọn hình thức khuyến mại tương ứng =>> Hiển thị giao diện “Chi tiết khuyến mại”

Bước 4: Thêm sản phẩm khuyến được khuyến mãi

  • Thêm sản phẩm bằng cách tìm kiếm sản phẩm nâng cao hoặc bấm vào dấu cộng
  • Điền thông tin chi tiết tất cả các sản phẩm được hưởng CTKM theo các trường hiển thị trong bảng chi tiết khuyến mại.

Bước 5: Quay trở lại giao diện thông tin chung, chọn các thông tin tương ứng với các trường nhóm, phòng ban; nhóm, loại khách hàng…

Bước 6: Thêm phần mô tả khuyến mại nếu có sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua nhiều sản phẩm
Bài tiếp: Cách thêm mới sản phẩm