Cách tạo các danh mục trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Truy cập Work –> Dự án xây dựng –> Chọn Danh mục

Bước 2: Trong danh mục có vật liệu, dịch vụ ( những dịch vụ thuê ngoài ), nhân lực (chức danh), thiết bị chọn tiện ích quản lý nhóm để tạo các nhóm lớn quản lý

Bước 3: Chọn vật liệu để thêm mới hoặc bấm tiện ích nhập dữ liệu để nhập theo file excel sau đó bấm Lưu hoặc tải lên

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập danh mục đối tác trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Thiết lập hợp đồng trong dự án xây dựng