Cách tạo báo cáo thi công hàng ngày trong dự án thi công xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

I.Trên website

Bước 1: Truy cập Work à Dự án xây dựng à Chọn dự án àChọn quản lý thi công à Chọn công việc cần báo cáo

Bước 2: Chọn Chức năng à Chọn Báo cáo hàng ngày

Bước 3 : Điền các trường thông tin cần báo cáo à Lưu

II. Trên app mobile

Bước 1: Chọn Dự án xây dựng à Chọn dự án đang thực hiện à Chọn công việc cần báo cáo

Bước 2 : Bấm dấu (+) à Chọn báo cáo công việc hằng ngày

Bước 3: Điền các báo cáo của công trường và thông tin à Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện đề xuất trên quản lý dự án xây dựng
Bài tiếp: Thiết lập dự trù về khối lượng, nhân lực, thiết bị trong công việc dự án xây dựng