Cách tạo cơ hội ứng viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Tuyển dụng:

Bước 2: Chọn Hồ sơ ứng viên ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Chọn trạng thái “Tiềm năng”-> chọn biểu tượng con mắt ứng với tên ứng viên
-> Tạo ứng viên tuyển dụng

Bước 4: Chọn kế hoạch tuyển dụng. Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo nhanh cơ hội ứng viên
Bài tiếp: Cách thêm mới hồ sơ ứng viên từ excel