Cách tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại trên phần mềm Fastwork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Sau khi tạo bảng lương lặp lại bạn đã có thể bắt đầu tạo các bảng lương. Để tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương lặp lại

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương lặp lại cần tạo bảng lương tháng

Bước 3: Từ bảng lương lặp lại chọn nút Tạo bảng lương tháng

Chọn “Đồng ý” để xác nhận hoạt động

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 110

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật lại mẫu bảng lương trong một bảng lương lặp lại
Bài tiếp: Cách xóa bảng lương lặp lại trên phần mềm FastWork