Cách sử dụng bộ lọc tài sản trên phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Tại Dashboard có thể lọc được những tài sản đang quản lý đang sử dụng hoặc nhận bàn giao:

  • Tôi quản lý
  • Tôi nhận bàn giao
  • Tôi sử dụng

Bước 3: Tại Loại tài sản bạn có thể lọc và xem thông tin tài sản theo từng loại

Bước 4: Tại Hiện trạng sử dụng bạn có thể lọc và xem thông tin của những tài sản đang sử dụng hoặc không sử dụng

Bước 5: Tại Tình trạng tài sản bạn có thể lọc và xem thông tin của tài sản theo tình trạng: bình thường, hỏng. v…v…

Bước 6: Tại Đối tượng sử dụng bạn có thể lọc và xem thông tin tài sản theo từng nhân viên, phòng ban cụ thể.

Bước 7: Kiểm tra hạn bảo hành của tài sản theo tháng này, tháng sau hoặc đã hết hạn bảo hành

** Có thể kết hợp nhiều bộ lọc cùng nhau để lọc và tìm kiếm thông tin.
Ví dụ: Lọc những Loại Tài sản là Xe ô tô hết hạn bảo hành trong tháng này do mình quản lý >> Mình sẽ kết hợp bộ lọc: Tôi quản lý + Loại tài sản (Xe ô tô) + Hạn bảo hành (Hết hạn bảo hành tháng này

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài trước: Cách báo cáo trình trạng hiện tại của tài sản
Bài tiếp: Cách tạo một công việc trực tiếp từ một tài sản