Cách sao chép nhanh đăng ký ca làm việc theo tuần trong Quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để sao chép nhanh đăng ký ca làm việc cho nhân viên theo tuần trong mô hình Quản lý chuỗi thực hiện như sau:

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Chọn cơ sở nhân viên làm việc cần phân ca cho nhân viên

Chọn Quản lý phân ca 

Chọn Tiện ích –> chọn Sao chép đăng ký ca theo tuần

Lựa chọn thời gian cần sao chép ca làm việc sang –> sau đó chọn Đồng ý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách xoay ca theo tuần cho nhân viên trong Quản lý chuỗi
Bài tiếp: Cách phân ca làm việc cho nhân viên trong Quản lý chuỗi