Cách sao chép một quy trình công việc workflow

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Phần mềm hỗ trợ tính năng sao chép nhanh các quy trình. Nếu bạn có các quy trình công việc gần giống nhau, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép quy trình sau đó chỉnh sửa lại quy trình mới sao chép để giảm bớt thao tác thiết lập ban đầu:

Để sao chép một quy trình công việc workflow, thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần sao chép

This image has an empty alt attribute; its file name is image-374-1024x502.png

Bước 3: Chọn Dashboard 

Bước 4: Ở giao diện Dashboard –> chọn dấu 3 chấm –> Chọn Sao chép

Bước 5: Nhập tên cho quy trình được sao chép ra sau đó chọn Lưu

Sau khi sao chép xong, bạn vào quy trình mới sao chép để điều chỉnh lại cấu hình cho phù hợp với quy trình mới

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 88

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm nâng cao trong một quy trình công việc workflow
Bài tiếp: Cách thiết lập chế độ nhận thông báo trong một quy trình workflow