Cách sao chép một dự án

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Có 2 cách sao chép 1 dự án:

 • Sao chép từ 1 dự án thực tế đang thực hiện
 • Sao chép từ kho Dự án mẫu

Cách 1: Sao chép từ 1 dự án thực tế đang thực hiện

Bước 1: Chọn dự án cần sao chép =>> Bấm vào phần tiện ích chọn mục “Sao chép thành dự án thực tế”

Bước 2: Thay đổi các trường thông tin cho phù hợp với dự án mới =>> Bấm Lưu

 • Cần chọn ngày bắt đầu – kết thúc của dự án để có thể sao chép được các công việc trong dự án cũ
 • Chế độ hiển thị trong dự án sẽ quyết định ai là người có thể nhìn thấy dự án:
  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án 

Cách 2: Sao chép từ Dự án mẫu

Điều kiện để sao chép được Dự án mẫu là phải để chế độ Công khai.

Bước 1: Từ Dự án mẫu =>> Chọn dự án muốn sao chép theo

Bước 2: Trong phần Tiện ích =>> Chọn Sao chép thành dự án thực tế


Bước 3: Thay đổi các trường thông tin cho phù hợp với dự án mới =>> Bấm Lưu

 • Cần chọn ngày bắt đầu – kết thúc của dự án để có thể sao chép được các công việc trong dự án cũ
 • Chế độ hiển thị trong dự án sẽ quyết định ai là người có thể nhìn thấy dự án:
  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án
  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án 
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 49

Cùng Topics

Bài trước: Cách thay thế thành viên thực hiện công việc trong dự án
Bài tiếp: Cách tạo dự án mẫu