Cách sao chép một công việc trên phần mềm FastWork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách sao chép công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần sao chép

Bước 3: Chọn “Sao chép” và tích chọn các chức năng cần sao chép. Chọn dự án/quy trình muốn sao chép đến (bỏ trống nếu muốn sao chép tại chỗ)

Bước 4: Bấm Sao chép để sao chép thành công

  • Cách sao chép công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc thực hiện  Sao chép

Bước 3: Chọn dấu (+) ở góc dưới màn hình –> Chọn Sao chép công việc

Bước 4: Tích chọn các chức năng cần sao chép –> chọn Sao chép

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 51

Cùng Topics

Bài trước: Cách di chuyển một công việc (web và mobile)
Bài tiếp: Cách cài đặt cấu hình công việc trên phần mềm FastWork